top of page

Workshop - Identitet och profil

Uppdaterat: 24 maj 2019

2018-11-08

Plats: Mundekulla Retreat Center

Workshopen syftar till att söka utveckla en tydligare bild av vilken profil och identitet Glasriket har idag och samtidigt göra en preliminär bedömning om hur det kan se ut i framtiden.Minnesanteckningar från workshopen

Dagen började med att värden, Peter, ger oss en målande beskrivning av deras verksamhet och den resan som de har gjort. Otroligt inspirerande att höra hur de har utvecklats över åren och fortfarande gör!


Förmiddagen startar med en överblick var vi är i processen och vad vi har gjort hittills. Det blir allt tydligare vilka egenskaper och möjligheter som finns i Glasriket där tillgångar i form av natur, design och historia bidrar till diskussioner i processen.


Viljan är stark att synas och att få en gemensam marknadsföring för Glasriket. Det är vad processen är i takt med att skapa och där vi i en första tankeövning under förmiddagen använder våra grannar Kalmar och Kronoberg som exempel i hur vi kan attrahera utländska gästnätter. Förslag:

  • Vi ska förlänga befintliga gästers vistelser

  • Vi ska samarbete och göra saker tillsammans.

  • En gemensam röst är en starkare röst!

  • Vi ska synas där befintliga dragare syns.

  • Sälj! Vi måste våga ta betalt.

  • Arbeta med operatörer i Kalmar och Malmö. Utveckla reseanledningar för att få hit besökare. Exempelvis: Glasbruksturer.

Glasrikets identitet

Utgångspunkter:

Som destination måste vi veta vilka vi är innan vi vet vart vi ska. Bland invånarna i Glasrikets kommuner finns det en oklar uppfattning gällande glasbrukens vara och inte vara, samt utbud.

Vi kan bara bli bättre i våra kommunikation! Börja internt. Se vad just din organisation kan göra.


Förslag på identitet i symbolväg för glasriket:

- Glasblåsare -Ugnar -Gärdsgård, Stenmur.


Förslag på identitet i textväg för glasriket:

- Glasriket lever

- Glasriket glöder


Identitet för Glasriket att samlas kring:

Designen. Det unika formgivandet och den kreativa ådra som finns i Glasriket. Detta satte avtryck på eftermiddagens övning.


Anteckningar från arbetspass 1 - Hur förbättrar vi identiteten i Glasriket?

I grupper fördelade per bord och företagsområde kopplat till frågeställning arbetade vi med följande frågor. Grupp 1 med fokus på design hade fråga 1 osv:


1. Vad krävs för att lyfta ”design” och skapa identitet i Glasriket?

2. Vad krävs för att integrera design med outdoor? = (vandring, cykling, fiske)

3. Vad krävs för att integrera design med kulturhistoria och industrihistoria?

4. Vad krävs för att integrera design i unika boenden?

5. Vad krävs för att integrera design i måltider


1. Gruppen för design lyfte betydelsen av ett enhetligt bildspråk. Att bilder i marknadsföringssyfte återkommer och ge identitet. Färger, skalor, känslor, etc. Allt är genomtänkt i marknadsföringssyfte för att förmedla samma känsla. Ska vi skapa en gemensam bildbank?


Använda vår lokala storytelling in i designarbetet. Vi måste använda det som finns! Hur märker man att man kommer in i glasriket?


2. Outdoor fokuserade mycket på funktion i design. Diskussion kring hur design kan kommuniceras i fiske, leder, golf, vandringleder, etc. Hur kan vi sälja paket med "glas" i sig? Är det genom att lyfta in design i våra outdoor-element?


3. Design i kulturhistoria har idé om att koppla ihop småländska designer med kulturhistorian. Göra nygamla versioner från förr. Presentera en ny och en gammal version.


Exempel från Torsten Jansson som paketerade om gamla ställen genom att ge nya namn.

Idé finns även om att bjuda in lokalt, gratis, för att låta folk känna till vad det innebär med aktiviteter i dess område. Också idé om att koppla ihop verksamheter. Historia och design i 1!


Hur når vi då potentialen? - Samarbeten, paketering och marknadsföring?

Vi måste fortsätta vara nyfikna och öppna mot varandra för att kunna skapa nya samarbeten.


4.Unika boenden kan integreras med design genom att man lånar konstverk från glasbruken. Fokusera för att skapa identitet som kan återges i våra olika områden av produkter.

Kommun ska se på möjlighet att söka kapital för att kunna skapa gemensamt uttryck som visar att man är i glasriket.


5. Design och måltider. Designen kan finnas på flera sätt. I råvara i presentationen. Som smålänning måste vi även jobba där vi är! Närproducerat, säsongsbetonat, rikt på identitet! Det behövs tydliggöras vad den småländska maten är - Vi i Glasriket har mandat för detta!

Med måltider kommer uttryck för hållbarhet och mångfald.


Arbetspass 2 - Hur ökar vi intjäning kring design i Glasriket?

Samma grupper - nya frågor.

1. Vilka koncept, produkter behöver vi lyfta fram för att tjäna mer pengar?

2. Hur kan vi paketera (sampaketera) så att vi skapar större intresse?

3. Vad kan vi addera för att skapa större värden och ta mer betalt??


1. Design. En ny hemsida? måste: vara intressant, modern, designad, funka, vara bokningsbar.


Som destination får vi fortsätta besöka varandra. Kommunicera mer om Glasriket på ex. i filmer och på TV.


2. Outdoor. Skapa mer paket som knyter ihop boenden och aktivitet.

Tänka mer konceptuellt. Vilka tilläggsprodukter kan vi ha? Vilka har vi i vår närhet som hjälper/lyfter min produkt och verksamhet?


3. Måltider. Maten finns där redan. Önskar fokus i kvalité hos boenden.


4. Design: Utveckla våra relationer. Lära känna varandra bättre. Börja använda våra vänner, kollegor och grannar som ambassadörer.Comments


bottom of page