top of page

Om projektet

Projektet syftar till att 

  • Skapa en långsiktig och hållbar destinationsutveckling som leder till exportmognad.​

  • Utveckla destinationens strategi för att uppnå maximal tillväxt och effektivitet som skapar eller matchar befintlig efterfrågan.

  • Organisera destinationens arbetssätt så att synergieffekter uppnås för att så effektivt som möjligt kunna öka näringens volymer och marginaler 

 

  • Tänka nytt och utveckla arbetet från innovation och koncept till produktutveckling som huvudsakligen baseras på nya säsonger och teman.

 

  • Operativt utveckla en destination som kan verkställa de aktiviteter och teman som driver verksamheten mot uppställda mål.

  • Utveckla samverkan mellan näringens aktörer och mellan kommuner.

  • Driva projektet efter ”best practice” i Sverige.

  • Anpassa processen till regionalt och lokalt rådande förutsättningar.

 

  • Dra maximal nytta av regional och lokal kompetens och förmåga.

 

Kontakt med projektledningen:

tord.carnlof@svedest.se

bottom of page