Om projektet

Projektet syftar till att 

 • Skapa en långsiktig och hållbar destinationsutveckling som leder till exportmognad.​

 • Utveckla destinationens strategi för att uppnå maximal tillväxt och effektivitet som skapar eller matchar befintlig efterfrågan.

 • Organisera destinationens arbetssätt så att synergieffekter uppnås för att så effektivt som möjligt kunna öka näringens volymer och marginaler 

 

 • Tänka nytt och utveckla arbetet från innovation och koncept till produktutveckling som huvudsakligen baseras på nya säsonger och teman.

 

 • Operativt utveckla en destination som kan verkställa de aktiviteter och teman som driver verksamheten mot uppställda mål.

 • Utveckla samverkan mellan näringens aktörer och mellan kommuner.

 • Driva projektet efter ”best practice” i Sverige.

 • Anpassa processen till regionalt och lokalt rådande förutsättningar.

 

 • Dra maximal nytta av regional och lokal kompetens och förmåga.

 

Kontakt med projektledningen:

tord.carnlof@svedest.se

Om projektet

Projektet syftar till att 

 • Skapa en långsiktig och hållbar destinationsutveckling som leder till exportmognad.​

 • Utveckla destinationens strategi för att uppnå maximal tillväxt och effektivitet som skapar eller matchar befintlig efterfrågan.

 • Organisera destinationens arbetssätt så att synergieffekter uppnås för att så effektivt som möjligt kunna öka näringens volymer och marginaler 

 

Read More

 

Frågor, funderingar eller åsikter?

Tveka inte att kontakta oss via kontaktformuläret som ni hittar här.

© 2018 Sidan är utvecklad av Svensk Destinationsutveckling AB, för www.destinationglasriket.se. All rights reserved for "Destination Glasriket på tillväxt"