top of page

Strategi

Hela arbetet är indelat i fyra faser, Insikt, Inriktning, Innovation och Implementering.

Se vidare avsnittet om projektet. På denna flik kan du följa hur destinationen och strategin utvecklas.

bottom of page