top of page

Workshop 14 - Produktutveckling

Uppdaterat: 20 jan. 2020Dagens teman: Paketering av erbjudande, Marknadsföring och försäljning.

Introduktion

Dagen inleddes med en diskussion kring näringen och organisationsform framöver. Vad är viktigt för våra företag och hur kan en framtida organisation se ut sett till besöksnäringsföretag, kommuner och destinationsbolag. Tankarna är många och konsulterna fortsätter bearbeta tankar och tillgångar till framtida presentationer.

 

Ambitionsnivå och bokningsplattformar

En gemensam ambitionsnivå sett till vår samlade exponering är att bli bättre på inspirationssajter och bokningsplattformar. De innebär att se över sin närvaro idag och tillsammans med coacher och konsulter utveckla densamma. AB Glasriket kan vara en inspirationssajt och bokningsplattform samtidigt där vi då behöver kategorisera våra erbjudanden för att gästen på ett enkelt och överskådligt sätt kan ta del av existerande erbjudanden. I förlängningen ska erbjudanden paketeras mot researrangörer där man hänvisar till andra verksamheter som bidrar till att stärka existerande erbjudande.


Med hjälp av destinationsbolag som Destination Småland och Region Kalmar får vi en starkare röst med möjlighet att nå ut mot prioriterade marknader. Att nu Visit Sweden meddelar att de avvecklar sina verksamheter i Norge och Danmark gör utmaningen större och visar på vikten av att vi behöver etablera kännedom och närvaro på dessa marknader med hjälp av destinationsbolag och större aktörer.


Vi hade fortsatt en genomgång av några av de största och viktigaste bokningsplattformarna för internationella gäster.

  • Zoover.nl (Hollands nr.1)

  • Holidaycheck (Tyskland Största)

  • Tripadvisor (Världens största bokning och resesajt)

  • Getyourguide (För att hitta upplevelser på plats)

  • Viator (Visar upplevelser och paket på destinationer)

  • Google (En grundläggande närvaro för att vara synlig online)

Man ska inte glömma av sin egen hemsida! Ofta söker sig besökare till den som erbjuder upplevelsen för att ta reda på mer, därför måste den också vara tydlig och i linje med det man beskriver på de olika plattformarna.


Arbetspass

Vi är inne i en fas där produktutveckling tar plats. Vi har under föregående workshop kunnat presentera 9 produkter och vi satte målet att nå minst 25st idag – vilket vi gjorde!


Kravet på produkterna är att man ska forma dem mot att även passa en internationell marknad – alltså göra den exportmogen. Här såg vi närmare på vissa kriterier kopplat till produktens egenskaper.


2-3 personer per grupp fick hjälpa att lyfta och granska varandras upplevelser med vad som är det minsta man kan erbjuda och hur man kan öka värdet på upplevelsen, kopplat till något eller några av de teman vi har.


Starka presentationer genomfördes där vi säkerligen kommer att kunna erbjuda och även boka dessa upplevelser inom snar framtid.


Organisation

Avslutningsvis återgick vi till diskussionen om destinationens organisationsform och vad som ska ske efter processen är klar om ca 6 månader. Vad är viktigt för dig som företagare? Och vad hade de sagt som inte kunde vara med idag men som vill vara med på den gemensamma resan?


Det lyftes exempel från hur det är på andra platser och destinationer om ett samägande och hur det kan se ut på olika sätt. Att det viktiga ur processen är att det kommer ut något av det. Om det är marknadsföring som ska fokuserar kommer det krävas mycket kapital, är det något vi kan göra själva eller behöver vi ha med t.ex passiva delägare?


Diskussionen kring organisationsform kommer fortsätta lyftas och förslag kommer presenteras framöver. Gällande processens chanser att leverera är det som alltid upp till de som är deltagare att ta till sig information och redskap för att själva utveckla sin verksamhet och samtidigt bjuda in andra till att bidra och vice versa.

 

För frågor är ni välkomna att kontakta oss genom kontaktuppgifterna på hemsidan!

Comentarios


bottom of page