top of page

Organisation och Distribution

Workshop 16, Sliperiet (Pukeberg), Nybro Fas 4 Att vi går in i den fjärde fasen innebär också att vi närmar oss slutet på den snart två...

Workshop 14 - Produktutveckling

Dagens teman: Paketering av erbjudande, Marknadsföring och försäljning. Introduktion Dagen inleddes med en diskussion kring näringen och...

Workshop 13 - Pukeberg

Dagens teman: Produktutveckling, en fortsättning av senaste innovationer. Introduktion Dagens workshop blev en förlängning på föregående...

Innovationsworkshop

Workshop 12 - 2019.10.11 Workshopen rivstartade med uppgiften att skapa personas. Utifrån identifierade personligheter skulle grupperna...

Uppstart fas 3

Vår elfte workshop i ordningen och också den som innebar att vi går in i fas tre av fyra. Vi lämnar fas ett och två bakom oss - dessa har...

Workshop i Målerås

2019-05-23 Exportmognad och besöksnäringens värdekedja Vad har hänt sen sist? Emil från Kosta har varit nere på Swedish workshop i...

Workshop med kommunerna

2019-05-09 Emmaboda, Nybro, Lessebo och Uppvidinge Dagens workshop i Glasriket var en specialare då deltagarna var representanter från...

Workshop på Rugstorps Lantgård

2019-03-28 Plats: Rugstorp Lantgård, Nybro kommun Tema: Paketering & Prissättning Koncept- och produktutveckling Dagens workshop var en...

Workshop hos The Glass Factory

2019-03-06 Dagens tema: Strategi, marknadsföring och försäljning. Vad har hänt sen senast? Glass Factory har startat projekt mot att öka...

Workshop - Mot visionen

2019-02-06 Plats: Café Hos oss - Pukeberg Workshopen syftar till att börja resan mot vision. Vi startar med att göra fiktiva "drömresor"...

Workshop - Destinationsidé

2019-01-09 Plats: Kosta Lodge. Workshopen går igen grunderna för utveckla destinationsidén. Med utgångspunkt från destinationens...

Workshop - Identitet och profil

2018-11-08 Plats: Mundekulla Retreat Center Workshopen syftar till att söka utveckla en tydligare bild av vilken profil och identitet...

Workshop - Omvärldsanalys

2018-10-04 Plats: Ödevata Fiskekamp Under denna workshop söker vi utveckla en tydlig bild av vilka målgrupper och produkter/teman som ska...

Workshop - Situationsanalys

2018-11-13 Plats: Kosta Boda Art Hotel På denna workshop går vi ytterligare igenom destinationens tillgångar och egenskaper men vi lägger...

Workshop 1 - Diagnos

2018-08-30 Plats: Orrefors Park. På denna workshop går vi igenom destinationens nuvarande tillgångar och egenskaper. Vi går även igenom...

bottom of page