top of page

Organisation och Distribution

Workshop 16, Sliperiet (Pukeberg), Nybro


 

Fas 4

Att vi går in i den fjärde fasen innebär också att vi närmar oss slutet på den snart två år långa processen vi genomför. Det innebär också att konsulterna kommer lämna och att coacherna, näringslivsutvecklarna från kommunerna, kommer ta ett mer aktivt arbete kopplat till det arbetssätt vi diskuterar. Att arbeta mot exportmognad och bli säljbar i digitala kanaler genom gemensamma insatser och bästa möjliga stöttning.


De avslutande faserna består av

  1. Organisering och Styrning + Distribution

  2. Affärsmodell + Produktkvalitet

  3. Uppföljning + Arbetssätt

  4. Utfasning + Samverkan

Mellan dessa faser ligger finns det ett mellanliggande arbete. Här är det upp till respektive företag att ta till sig av information och uppgifter vi arbetar med under workshops men även för coacher att vara stöd och lyhörd mot företagens utmaningar i att bli ett bättre besöksnäringsföretag. De olika mellanliggande arbetena är bland annat att arbeta med produktmall, genomföra självskattningsenkät och förbättra digital närvaro.


Organisation

Dagens första del av arbete hade fokus på organisation. Vi gick igenom tidigare diskussioner och ser närmare på hur offentlighet och näring kan samverka genom ett destinationsbolag, så kallat ”Destinations Management Organisation” (DMO).


Övning två fokuserade på kriteriekort. Här satt grupper kommunvis och fick i uppgift att betygsätta sin egen kommun efter olika kriterier kopplat till deras besöksnäringsarbete. Kriterierna var fördelade i olika kategorier:


Övning tre fokuserade på relationen och roll mellan Offentlighet – DMO – Näring. Momentet kom med mycket diskussion vad gäller kommunens ansvar och företagens/näringens ansvar. En gemensam och central organisation behöver fokusera på:

  • Sälj och marknadsföring

  • Evenemangsutveckling

  • Affärs/produktutveckling

  • Koordinator/Coach


Distribution

Den sista delen av dagen ägnades åt distribution och sälj. Kort repetition om våra prioriterade kanaler följdes av erfarenhetsutbyte med instick kring hur vi ska tänka kring att sälja och marknadsföra oss som företag. En central del i gemensam utveckling är att vi delar med oss av våra bästa kanaler och vad som gör att vi får fram bra resultat av att synas i dessa kanaler.


Att synas innebär inte bara att man säljer, vilket det avslutande momentet pekade på. Bra synlighet är en viktig faktor men om vi inte har intressanta produkter att erbjuda faller synligheten. Den bästa respektive sämsta produkten man haft fick delas med rummet innan vi avslutade dagen.

Comments


bottom of page