top of page

Workshop 1 - Diagnos

Uppdaterat: 24 maj 2019

2018-08-30

Plats: Orrefors Park.


På denna workshop går vi igenom destinationens nuvarande tillgångar och egenskaper. Vi går även igenom vilka kriterier vi behöver utveckla för att göra upplevelserna exportmogna dvs vad som krävs för att kunna locka internationella gäster.Exportmogna produkter: För att destinationen ska kunna bli exportmogen behövs tillräckligt många produkter som dels gör att destinationen är intressant att besöka men som också medför att också gästerna vill stanna i destinationen. Då behövs produkter som är bokningsbara på den internationella marknaden och som lockar det marknadssegment vi söker. Samtidigt behövs tillräckligt många turistiska tillgångar med attraktiva egenskaper.


“Syftet med denna workshop är att komma fram till vad som måste utvecklas i grunden för att göra destinationen internationellt attraktiv och konkurrenskraftig.”

Exempel: Om destinationen har tillräckligt mycket insjöar eller vattendrag som lockar till insjöfiske så uppnår vi sannolikt kravet på tillgångar d.v.s vattendrag för insjöfiske. Men vi måste även säkerställa att fiskevattnen även har de egenskaper som krävs för de valda marknadssegmenten. Om det är svårt att komma till (anslutning till fiskeplatsen), svårt att köpa fiskekort, on om fisk i sjöarna etc så har vi en negativ påverkan på tillgångarna då egenskaperna inte är tillräckligt bra. I ett sådant så vet vi vilka aktiviteter vi måste börja arbeta med och rätta till.


Några av resultaten från workshop 1 - Diagnos


”Vi är dåliga på att visa vad vi har här i Sverige”. Gäller även oss!


Möjligheter för Glasriket. - Skapa stråk. Vandringsleder = använda skogen. Alsterån erbjudande!


Småland har norra Europas sydligaste vildmark!


Vi vill ha besökare här minst 3 dagar. Hur? Genom att bland annat skapa kringprodukter.

Angående samverkanskartan. "Vad finns annars?" - Skog. leder. fiske. älgar. handla. vild skog. Maten.


Glasriket AB efterfrågar mer commitment, för att veta att det vi säger verkligen sker! Kräver organisation. Att saker verkligen sker.


Vi måste säkerställa att arbetet inte leder till ökad byråkratisering. Vad kan vi (företagen) göra för att påverka det?


Vad är det profilerade utbudet för Glasriket? Det som skapar mervärde på destination…

Svar: Maten. Skogen. Historien. Unika boenden. Det sociala, människor som träffas. Fiskeintresse, Hundintresse.


Hur tjänar man pengar på det profilerade utbudet?’

Svar: Erbjudanden vid vandringsleder, vattendrag, skogspartier. Fika. Picknickkorgar. Guidningar. Skapa plattformar.


Frågeställning:

Hur kan vi beskriva de säsonger som finns i Glasriket?


Avgränsa året i naturligt förekommande säsonger som delar tillräckligt många gemensamma drag vad gäller till exempel kunder, teman, upplevelser, erbjudanden, naturtillgångar, attraktivitet etc. Detta kan vara saker som gäller redan idag eller som det finns en outnyttjad potential för i framtiden.

 • Ljusstråle för säsong

 • Hantverket

 • Hämta inspiration från Emmaboda-festivalen.

 • Måste höja standard.

 • Använd belysning - typ som Kosta redan gör.


Vad måste vi tänka på för att utveckla Glasriket?

 • Vi borde brinna för ”sustainability”.

 • Värna om tystnaden och stillheten

 • Använda Spinoff’s på Wilhelm Mobergs utvandrarna, "Hitkommarna".

 • ”Vi ska bli ett”.

 • Gästerna måste känna sig välkomna

 • Företag och sällskap måste arbeta tillsammans.

 • Vi hoppas vi växer! Men vi måste göra det själva

 • Företag kan vara som förebilder och visa på att arbetet över länsgränser fungerar.

 • Det råder stora skillnader politiskt och kommunalt mellan länen. Det måste vi ändra på!

 • Det går ändå framåt! . Är lite mer av "det gaur" än "de gaur inte"

 • "Vi måste gå från ord till handling i den här processen.”

 • Vad är det bästa med trakten? Det finns många turister! Är mycket folk i området. Bästa med verksamheten? Intressant för européer. Mest tyskar. Titta på älg. 25 000 besökare/år. 30% svenskar.

 • Säsong: påsk - allhelgona. Mest i Juli och augusti Många tyska bussar som är på genomresa, 7-dagars resor. Även bussar från Stena line. 1-dagsturer med stopp i Kalmar.

 • Minihotellet - hotell- och Minicampingen

 • Aldrig hört något negativt - tvärsom "Vilken oas". Tyst och lugnt.Kommentarer


bottom of page