top of page

Workshop på Rugstorps Lantgård

Uppdaterat: 24 maj 2019

2019-03-28

Unika boenden

Plats: Rugstorp Lantgård, Nybro kommun

Tema: Paketering & Prissättning Koncept- och produktutveckling

Dagens workshop var en fortsättning på föregående tillfälle, workshop 7 på the Glass Factory.

 

Information från kommuner (Kommunens roll)

Kommunerna är direkt inblandade i processen som en brygga mellan näring och offentlighet i syfte att främja arbete inom besöksnäringen. Deltagarna får en kanal att tycka till och lämna önskemål mot - och våra coacher är lyhörda och tar vidare näringens åsikter och önskemål.

"Bra att det är samma regelverk men det måste också vara samma tolkning i ärenden”.

Något nytt?

  • Flixbus kommer att börja köra från Stockholm till Glasriket 11e april! Mer om rutt kommer.

  • Susanne – Kommunerna ingår även i ett projekt, ”Hållbar besöksnäring”, som har möte den 11e april och som ska bidra till bättre transporter i Glasriket.

  • Jeanette, Orrefors Park: Berättar om arrangemanget av mästerskap i glasblåsning.

  • Malin: Uppmanar oss att läsa och dela reseberättelser från Gonaturetrip (ligger i facebook-gruppen)

Paketering

  • Att koppla på övernattning ger ökar omsättning.

  • Våga välja målgrupp och försök inte att vara alla målgrupper till lags

  • Att vara kundanpassad innebär att du veta vad dina kunder önskar, vill ha och behöver.

Vad är en upplevelse?
- "Nått jag kommer ihåg och vill dela med mig av när jag kommer hem"

Att beskriva en upplevelse som man säljer är svårt. Tips:

  1. Se hur andra, proffs, gör.

  2. Be någon annan skriva upplevelse. (typ: copywrighter, kommunikatör, etc)

Övning. Möjligheter till att sampaketera

Grupp 1. Utvecklar befintligt paket till paket med hjälp av mat.

1. kopplar på Glasblåsning

2. kopplar på med fiske och övernattning

= Paket med 3 aktiviteter och 2 övernattningar

Skapar paket ”meet-the-swedes” och får på det sättet in boende! + Kopplar på handling (voucher/presentkort). + Kopplar på guidning. = Har nu en portfölj.


Grupp 3 Skapa övernattning. + kopplar på vandring + guide på det. + cykel på det. Envägscykel mellan A och B.

= paket med aktivitet och övernattning


Grupp 4 Kan anpassa paket bättre efter grupper. Därifrån kan olika tillgångar på destinationen bidra till kundanpassade paket på allt från 1h till 2 dagar.


Prissättning

”Pris är vad du betalar och värde är vad du får.”

Kunden betalar för upplevelsen. Upplevelserummets olika dimensioner.


Identifiera möjligheter till ökade intäkter

Vad tar vi egentligen betalt för? Vad består egentlig vårt erbjudande av? Hygienfaktorer som ex. toalett är en del av servicen. Vår värdskap är det som höjer värdet och således motiverar priset. Tänker vi i täckningsbidrag?

2. Något vi borde ta betalt för? Guidning. Tillval. Saker på plats. 3. Något vi kan ta mer betalt för?

”Det är generellt svårt att veta vad man ska ta betalt”!

Gemensamt: Vi vågar inte ta riktigt betalt! – Testa att höja priset lite mer. Tänk på vem kunden är eller ska vara.

Något mer vi kan ta betalt för? Paket, tillfällen då vi erbjuder någonting mer. Typ övernattning, äventyr.


Koncept och produktutveckling

Vad innebär egentligen produktutveckling?


Övning - Vilka framgångsfaktorer tar ni hjälp av när ni produktutvecklar?

1. Rangordna de framgångsfaktorer som betyder mest i er produktutveckling


Framgångsfaktorer:

Produktens kundvärde, tillgångar och egenskaper, exportmognad, hållbarhet, business case, producerbarhet, servicegrad/värdskap, risker, modulariserad samverkan, ledtider

Samtliga framgångsfaktorer är med i produktutveckling. Hur är det för er verksamhet?

Exportmognad och sälj

Svensk Destinatonsutveckling arbeter med exportmognad och har olika kriterier:

- Produkt

- Språk

- Distribution

- Internationell affärsmässighet

Genom att göra självskattning där man svarar på frågor får man en indikation på hur man ligger till i förehållande till exportmognad. Det ger oss ett betyg. Betyget för vad vi vill vara motiverar oss och sätter ”krav” som man bör ha för att vara en samarbetspartner och/eller en stark representant för Glasriket.


Övrigt under dagen:

- Ta hit någon som kan prata om resegaranti!

- Glasriketpasset Har ni en produkt eller paket så anmäl er till henrik för att ingå i Glasriketpasset Sunes och Grimsnäs startar ett initiativ (mer info kommer).

Comments


bottom of page