top of page

Workshop - Destinationsidé

Uppdaterat: 24 maj 2019

2019-01-09

Plats: Kosta Lodge.


Workshopen går igen grunderna för utveckla destinationsidén. Med utgångspunkt från destinationens tillgångar och egenskaper, marknadssegmentering, företagens nuvarande erbjudanden och vad vi tillsammans kan skapa - startar vi resan som leder oss fram till hur vi kan förbättra våra erbjudanden och som lockar gäster till området.


Tanken är att successivt utveckla destinationens attraktivitet genom exportmogna erbjudanden och som är så attraktiva att gästerna stannar åtminstone 3-4 nätter. t

“Syftet är att successivt utveckla destinationsidén så att våra erbjudande tydliggörs och och lägga grunderna för att öka antalet gäster och företagens omsättning.

Anteckningar från workshopen - Destinationsidé

Summering fas 1 – Workshopen gjorden en summering av fas 1 - Identitet


VI gick igenom Pyramiden med dragare men även vad som framkommit gällande säsonger, teman, marknader, målgrupp, potential, identiteten.


Pyramiden: Dragare – design/art/konst. Men även: magin, glöden, produktionen. ”Det är unikt att kunna gå in och se en produktion”. ”Det ligger i människans natur att röra sig mot elden”.


I Glasriket finns flera guider som projektet ska beakta. Därför var det intressant att vi kunde välkomna guiderna in i projektet.


Med bl.a. guidernas hjälp, och med tanke blå Glasrikets historia har Glasriket chans på att bli "Sverigebäst på storytelleing". Den utmaningen ska vi ta!


Från teman har vi stolthet i historien – industri- & kulturhistorian. Företagen har dessutom produkter idag som är redo att paketeras och säljas. Vi ska bara bestämma hur, var och till vem?


Processen har som mål att komma med kvalitetslyft för att få fram rätt produkter över horisonten av attraktiva produkter. Det är så vi skapar hållbara produkter.


Sammanfattningen avrundas med en sk. IPI-analys. Identitet, Profil, Image. Där dessa områden möts hittar vi vår värdegrund.


Destinationsidé – del 1, Identitet Dalarna vs Glasriket vad avser Traditioner, Kultur, Livsstil, Nutid/Framtid

Övning: vad är skillnaden med Dalarna och Glasriket.


Traditioner i Dalarna: Midsommar, Dans, Fiol, Musik, Dalahästen

Traditioner i Glasriket: Industriarvet, Glaset, Smålänningen är hjälpsam vid förfrågan, Tillbakadragen attityd men redigt folk.


Kultur i Dalarna: Folkdans, Gillar att synas, Hemslöjd

Kultur i Glasriket: Krösamos, Ostkaka, Hyttsill, Sten, Design


Attityd i Dalarna: Klämkäck, Lekfull

Attityd i Glasriket: Självständiga, Envisa, Innovativa, Påhittiga, "Svåra", Stolta, Händiga, Allvarsamma


Livsstil i Dalarna: Hurtiga, Raggarkultur, Fart i Dalarna

Livsstil i Glasriket: Kluriga, Stort med små medel, Lugn


Nutid/Framtid i Dalarna: Statiskt, Bra på marknadsföring, Säsong året runt.

Livsstil i Glasriket: Från mörkt till ljust, Tradition


Destinationsidé – del 2, Varumärke

Övning – Exempel med BMW vs en Suzuki - vad det innebär att arbeta med nyckelord.


BMW har tydliga identiteter medans Suzuki har otydliga.


Vad hade nyckelorden varit om Glasriket vore en BMW?


Upplevelseglädje, exklusiv, hög kvalité, Genomtänkt/välgjort, framgång, frihet, naturnära, historia, kultur, berättartradition, Moberg, glödande, levande, samlingsplats, magiskt, mystik, tomtar och troll, unik, design, kreativ, tystnad, naturligt, vild natur, Dyrt, konst, formgivning, tillgängligheten, värt resan året runt, passion, svensk kvalité, design, tradition, innovation, hantverk, naturlyx, nytänkande, glödande lugn, mogen, äventyr, värme och trygghet, älgkrafter, lekfullhet.


Arbetspass 1- En gemensam bild, del 1: Benchmark

Vi tittar på andra destinationer som har glas i sin destination. Whanganui (NZ), Bavaria (DE), West Bohemia (CZ), Essex (CA) – dessa har glas i sina platser men använder det inte som en dragare. Frågan är hur deras gemensamma bild presenteras?


Utifrån:

- Identitet, vad de är? – Historia, kompetens, erbjudande, arbetssätt, kultur...

- Profil, vad de vill vara? – Affärsidé, vision, strategisk inriktning, positionering…

- Image, hur de uppfattas? – Första intryck, associationer, förväntan…


Slutsatser:

Ingen plats ger en tydlig gemensam bild. Vad som fick oss att hitta hemsidan är svårt att navigera mot (Glaset). Mycket arbeten med paketering, boenden, event. Två platser har tydliga målgrupper – West Bohemia: slottentusiaster. Whanganui: backpackers.


Övrigt från benchmark:

Nationell identitet finns. Använder sport som markandsföring. Aktivitet mot barn tydligt. Andra platser är väldigt spretiga och man vet inte vad man ska stanna för?


Arbetspass 2- En gemensam bild, del 2: Glasriket

Vi bryter ned värdegrunden i delarna Identitet, Profil och Image. Resultatet blir:

IDENTITET -VILKA VI ÄR

 • Entreprenörskap

 • Småskalighet

 • Glöd

 • Svår tillgänglighet

 • Kulturhistoria

 • Osynkade

 • Design

 • Industirellt präglad kultur och natur

 • Anonyma

 • Fiffiga

 • Otydliga


PROFIL - VAD VI VILL VARA

 • Starkt levande destination!

 • Levande destination med upplevelser av glas och natur

 • Glaset som dragplåster och igenkänningsfaktor

 • Företagsamma , hjälpsamma, hållbara

 • Tillgänglighet med variation av aktiviteter med glaset som rödtråd

 • Upplevelse centrerat

 • Mysiga

 • Exklusiv


IMAGE - HUR VI UPPFATTAS IDAG

 • "Resan värd året runt"

 • Kulturdestination

 • Glödande

 • Äkta

 • Naturnära

 • Äventyr

 • Trollsk

 • Mäktigt

 • Stor kännedom (så som alla vet vad dalahästen är)

Tankar, idéer och lärdomar

 • Se till den gemensamma drömmen och målet, snarare än sin verksamhets kortsiktiga mål.

 • Koppla ihop destinationer mha den gamla järnvägen. En utopi kanske?

 • Använda kulturen mer. Den kan formas, kopplas samman med andra aktiviteter, engagerar alla åldrar. Operor, utställningar, workshops – allt kan tas till gästen men det måste upp till ytan.

 • Skogspromenader – Johan, Vidingegård, har haft hjälp med skogsstyrelsen för att röja leder.

 • Det som kanske inte upplevs unikt för er (glasrikare), känns unikt för besökaren. Vad är naturligt och vad innebär det? -> beror på betraktaren.

 • Exempelbilden för varumärke: glömt smålands-hästen! Samt vid naturen. ”Den går att utveckla”, guidekommentar.

Utmaningen - Den skarpaste frågan efter denna workshop :

Var är designen? - Vi måste utveckla betydelsen av design ännu mer inför fortsättningen! . Koppla ihop dem med outdoor och mat!Comments


bottom of page