top of page

Workshop med kommunerna

Uppdaterat: 24 maj 2019

2019-05-09

Emmaboda, Nybro, Lessebo och Uppvidinge

Dagens workshop i Glasriket var en specialare då deltagarna var representanter från kommunerna som står bakom Glasriket – Emmaboda, Nybro, Lessebo och Uppvidinge.

 

På agendan var bland annat en introduktion till besöksnäringens effekter på samhället för att sedan gå över till workshop-momentent. Processledare var Svensk Destinationsutveckling som lät grupper vid borden diskutera bland annat besöksnäringens värdekedja, roller i besöksnäringen samt kommunens prioriteringar. Borden tog del av varandras insikter och fick även tillfälle att ge sin input på vad andra grupper hade som förslag vid just sina bord.


Dagen bjöd på goda samtal och nya insiktar i vad kommunen kan förväntas göra mot sina företagare i linje att skapa en bättre destination för både besökare som invånare.


Ett avslutande önskemål från deltagarna var att ett nästa tillfälle borde arrangeras tillsammans med deltagande företag.

- ”Gärna!”, säger vi.


Lite utdrag från delen: Kommunens prioriteringar

I momentet fick grupperna välja vilka områden som vi tidigare under dagen lyft fram som de själva ska prioritera.


Varumärke:

  • Stärka varumärket. i teorin kan vi lämna över detta till andra (behöver inte ligga på kommunens bord).

Samverkan:

  • Central framgångsfaktor där vi kan hjälpa till att få ihop aktörer. Mötesplatser, inbjudan, öppna dörrar, förenkla processer, m.m. Allas medverkan idag är ett bevis!

Mål

  • Måste finnas tydliga mål var vi ska för att skapa samsyn. Låter oss formulera hur ”modiga” vi är. Vad strävar vi mot?

Planering, organisering och styrning.

  • Baserat på att vi gemensamt har tagit från och kommunicerat våra ”mål”, kan vi bli bättre på vad som krävs inom just planering, organisaering och styrning.

Offentliga leveranser

  • Infrastruktur, service, transport, cykel, internet - det ÄR vårt ansvar.

Strategi.

  • Så att vi kan nå målen.

Planer

  • Att man använder planläggning i anslutning till besöksnäring.

Kommentar från konsulter:

Finns detta idag? – samverkan finns iom projektet. Och kommer att öka iom projektets fortsättning.

Samverkan handlar om att lyfta blicken och se vad det är man ska vara bra på. Vilken nytta ska man skapa? Vilka involveras? Vad sätter vi åt sidan iom detta?

Kommentar från deltagare

Gå tillbaka till vad man sagt och bestämt när man ska göra beslut. ”kill your darlings”.

Vad har min granne att erbjuda? Öka kunskapen om varandra och öka gemenskapen. Besöka varandra? Dela med oss mer utav varandras erbjudande.

Dagen skapar Förväntningar i/mot processen som är verklighetsförankrade.


Plocka lågt hängande frukter. Ta några enkla bollar och skapa produkter. Konkretisera saker redan nu!


Vi fick även tillfälle att ställa frågor till några av deltagarna, som du kan läsa mer om under Alla inlägg.


Ett nytt tillfälle för workshop håller på att planeras till hösten 2019


 

Comments


bottom of page