top of page

Workshop i Målerås

2019-05-23


Exportmognad och besöksnäringens värdekedja

Vad har hänt sen sist?

  • Emil från Kosta har varit nere på Swedish workshop i Hamburg. Emil hade kontakt med över 15 researrangörer som samtliga var väldigt intresserade av Glasriket – nya som gamla gäster. De vill inte bara veta mer om glaset utan även lära känna destinationen mer – aktiviteter, boenden, maten, historian, miljön!

  • Glass factory – har fått bidrag på 300 000 sek öronmärkta till att utveckla möjligheten till kreativa näringar i deras lokaler.

  • Intresset för export och produktion från Glasriket växer. Inte bara lär vi känna varandras styrkor under processens gång, men vi får även ta del av kreationer och delikatesser. Det är uppenbart för oss i Glasriket att det finns mycket att erbjuda som även är exporterbart, så som souvenirer eller som delikatesser. Både i, runt och utanför Glasrikets gränser får vi förfrågningar om exporterbara produkter… mer om detta kan vi förhoppningsvis skriva om i höst…

 

Exportmognad

Vi rivstartade dagen med en självskattningsövning kopplat till exportmognad. Genom att svara på ett antal påståenden kopplade till fyra områden: ”Erbjudande, Språk, Distribution och Internationell Affärsmässighet” ger vi oss själva en uppskattning av hur vår verksamhet bedrivs ur ett besöksnäringsperspektiv.

Självskattningen kan närmast liknas ett index och kommer vara ett verktyg under och efter processen. Målet är att samtliga deltagare som gör självskattningen ska göra en resa som vi kan mäta med hjälp av nämnd exportmognad.


Återkoppling sker efter sommaren tillsammans med publicering av Strategisk Plattform

 

GAS – Glass Art Society

Oscar Wijk, VD på Destination Småland (DS), berättade mer om deras verksamhet. Dels som roll att marknadsföra Småland och Kronoberg men också hur Glasriket och Destination Småland framöver kan utveckla sitt samarbete. DS arbetar med att lyfta Mat, Natur och Design – Samtliga områden som passar perfekt in i den terminologi vi utarbetat under processens gång.


Närmast kommer Destination Småland vara projektledare för GAS (Glass Art Society). Ett stort event som lockar internationella besökare och tar plats i Glasriket maj 2020. DS söker just nu efter lämplig talang att projektleda eventet. GAS fyller ett annat syfte mot Glasriket där det testar hur väl Glasriket fungerar som eventorganisation. Info om GAS kommer vara ett återkommande tema.


Flera delar från självskattningen under förmiddagen behöver vara hygienfaktorer till GAS 2020. Ex hur vi arbetar med varandra, vilken nivå på service vi har, språkanvändning, etc… Detta för att bygga och skapa långsiktig exportmognad. Vi har ett mål i processarbetet som ska bära frukt för en lång tid framöver.


Glasriket fortsätter har kontakten med Destination Småland. Dels genom Chatrine som är en återkommande besökare vid våra workshops.

 

Dagen med kommunen

Tord berättade om dagen vi hade med offentligheten i Emmaboda 2019-05-09. Deltagare var tjänstemän och politiker från samtliga deltagande kommuner.


Mer info finns att läsa om här

 

Besöksnäringens värdekedja

Nu gick vi in i dagens andra arbetspass. Det var i princip samma övning som kommunerna gjorde i Emmaboda, denna gång med deltagarna från näringen.


Fördelade på varsina bord fick deltagarna diskutera vad som ingår i besöksnäringens värdekedja? De fick sedan begrepp tilldelade som de gemensamt skulle diskutera och enas kring innebörden av. Slutligen den stora diskussionen om vem som gör vad i en framgångsrik destination?!


Dagen gav många tankeväckande frågor och funderingar kring komplexiteten i besöksnäringen. Dels hur man som ensam näringsidkare fungerar men även om de olika roller vi har i vår närhet. Kommuner, regioner, destinationsbolag, partnerskap, etc.


Slutsats från kortspelet är att vi har många brinnande ämnen att diskutera med offentligheten. Det råder en stor samsyn baserat på de redovisade beståndsdelarna våra deltagare presenterat.

 

Övriga idéer och diskussioner under dagen

  • Få hit släktsökande svenskar? Kattis ser möjlighet att samarbeta med svensk-amerikanska-institutet.

  • Målerås berättade om sin verksamhet med utställningen som hjärtat där Mats Jonasson berättade om deras olika kreationer. Martin, VD Målerås Glasbruk, berättade om deras affärsmodell och vikten av att konkurrera med kvalité och inte pris.

  • Vi är en stor destination och det finns många aktörer som inte bara vill veta, men som behöver veta vad som händer i Glasriket. Vi måste bli bättre på att bjuda in intresserade företag och personer men även bli bättre på att informera. Målet är att processen fungerar som ett kommunikationsverktyg snarare än informationsverktyg.


 

Comments


bottom of page