top of page

Workshop hos The Glass Factory

Uppdaterat: 24 maj 2019


2019-03-06

Dagens tema: Strategi, marknadsföring och försäljning.

 

Vad har hänt sen senast?

 • Glass Factory har startat projekt mot att öka kapacitet och bedriva mat och servering!

 • Orrefors Park har fått en miljon i stöd. Läs mer om det i facebook-gruppen.

Glasrikets vision har under processens gång formulerats till att beskriva en ”design- och naturnära” idé. Det skapar ett brett spektra mot potentiella målgrupper.

Destinationsidén – Är det som binder ihop spektrat. Genom bland annat samverkande företag och engagerande upplevelser.

Kännemärken: Naturen, glöden och glaset.

 

Från dagen hos The Glass Factory:

"Hur kan du/ni erbjuda upplevelser och medverka till att uppnå Glasrikets inriktningsmål 2021?

Långsiktiga partnerskap - Destinationens attraktivitet - Tillgänglighet - Marknadsföring och försäljning för maximalt resultat.

 • Bland annat genom att erbjuda sina produkter överallt i glasriket.

 • Samtliga verksamheter visar att man är i Glasriket.

 • Ska det stå ”En del av Glasriket”? - ”JA! Det skulle ena.”

 • Nätverka. En organisation som bidrar till processens vidarelevande.

 • Öka sin säsong genom att erbjuda kurser. Däri kommer även samarbeten!

”Ju mer kunskap om varandras, desto större chans till långvariga partnerskap.”
 • En verksamhet kan inte göra allt själv! Skapa paket. Exempel med lodge, zipline och gokart. Våga testa paket. Dela med sig av erfarenheter.

 • Skapar event utanför säsonger. Samordnar marknadsföring. Sprida material.

 • Revidera sin årsplanering. Gör en som kan passa allihopa, för att inte erbjuda saker då verksamheter har stängt. Ha en årlig träff för gemensam utvecklingsplan.

En bokningsplattform - Vilka krav har man på bokningsplattformen?

 • Personligt när man kommer in på sidan. Kort svarstid. Leverera det som lovats.

 • Tillgänglig. Lätt att klicka in på.

 • Visa om det är ledigt när man vill göra det.

 • Bokningsbar. Svara inom 24h. återkoppling. Leverera det som förväntas. Kvalité på leverans.

Vad måste destinationen Glasriket göra för att stärka sin marknadsföring och försäljning?

 • Coacher ska hjälpas åt med mafö-bidrag åt landsbygdsföretag.

 • Gemensam marknadsföringsbudget: Alla lägger in 5k var i en pott som kommunerna matchar. Pengarna går vidare till marknadsföringskampanj.

 • Vi måste samla material så att det syns högst upp digitalt.

 • Skapa event i slutet av säsongen

 • Vi måste samarbeta bättre. Hämta kunskap om varandra företag. Hur? Våga vara ambassadörer.

 • Dela med sig av säsongspersonal för att sprida kunskap – Weronica bekräftar att initiativ finns från kommun.

 • Alla måste bli bättre i att ta fram material som skapar helhet. Kraftsamla.

 

Sammanfattar:

Kraftsamlar på din kammare och fundera över VAD det är JAG kan göra för att höja min i marknadsföring?Comments


bottom of page