Workshop hos The Glass Factory

Uppdaterad: 24 maj 2019


2019-03-06

Dagens tema: Strategi, marknadsföring och försäljning.

Vad har hänt sen senast?

 • Glass Factory har startat projekt mot att öka kapacitet och bedriva mat och servering!

 • Orrefors Park har fått en miljon i stöd. Läs mer om det i facebook-gruppen.

Glasrikets vision har under processens gång formulerats till att beskriva en ”design- och naturnära” idé. Det skapar ett brett spektra mot potentiella målgrupper.

Destinationsidén – Är det som binder ihop spektrat. Genom bland annat samverkande företag och engagerande upplevelser.

Kännemärken: Naturen, glöden och glaset.

Från dagen hos The Glass Factory:

"Hur kan du/ni erbjuda upplevelser och medverka till att uppnå Glasrikets inriktningsmål 2021?

Långsiktiga partnerskap - Destinationens attraktivitet - Tillgänglighet - Marknadsföring och försäljning för maximalt resultat.

 • Bland annat genom att erbjuda sina produkter överallt i glasriket.

 • Samtliga verksamheter visar att man är i Glasriket.

 • Ska det stå ”En del av Glasriket”? - ”JA! Det skulle ena.”

 • Nätverka. En organisation som bidrar till processens vidarelevande.

 • Öka sin säsong genom att erbjuda kurser. Däri kommer även samarbeten!

”Ju mer kunskap om varandras, desto större chans till långvariga partnerskap.”
 • En verksamhet kan inte göra allt själv! Skapa paket. Exempel med lodge, zipline och gokart. Våga testa paket. Dela med sig av erfarenheter.

 • Skapar event utanför säsonger. Samordnar marknadsföring. Sprida material.

 • Revidera sin årsplanering. Gör en som kan passa allihopa, för att inte erbjuda saker då verksamheter har stängt. Ha en årlig träff för gemensam utvecklingsplan.

En bokningsplattform - Vilka krav har man på bokningsplattformen?

 • Personligt när man kommer in på sidan. Kort svarstid. Leverera det som lovats.

 • Tillgänglig. Lätt att klicka in på.

 • Visa om det är ledigt när man vill göra det.

 • Bokningsbar. Svara inom 24h. återkoppling. Leverera det som förväntas. Kvalité på leverans.

Vad måste destinationen Glasriket göra för att stärka sin marknadsföring och försäljning?

 • Coacher ska hjälpas åt med mafö-bidrag åt landsbygdsföretag.

 • Gemensam marknadsföringsbudget: Alla lägger in 5k var i en pott som kommunerna matchar. Pengarna går vidare till marknadsföringskampanj.

 • Vi måste samla material så att det syns högst upp digitalt.

 • Skapa event i slutet av säsongen

 • Vi måste samarbeta bättre. Hämta kunskap om varandra företag. Hur? Våga vara ambassadörer.

 • Dela med sig av säsongspersonal för att sprida kunskap – Weronica bekräftar att initiativ finns från kommun.

 • Alla måste bli bättre i att ta fram material som skapar helhet. Kraftsamla.

Sammanfattar:

Kraftsamlar på din kammare och fundera över VAD det är JAG kan göra för att höja min i marknadsföring?Om projektet

Projektet syftar till att 

 • Skapa en långsiktig och hållbar destinationsutveckling som leder till exportmognad.​

 • Utveckla destinationens strategi för att uppnå maximal tillväxt och effektivitet som skapar eller matchar befintlig efterfrågan.

 • Organisera destinationens arbetssätt så att synergieffekter uppnås för att så effektivt som möjligt kunna öka näringens volymer och marginaler 

 

Read More

 

Frågor, funderingar eller åsikter?

Tveka inte att kontakta oss via kontaktformuläret som ni hittar här.

© 2018 Sidan är utvecklad av Svensk Destinationsutveckling AB, för www.destinationglasriket.se. All rights reserved for "Destination Glasriket på tillväxt"