top of page

Workshop - Omvärldsanalys

Uppdaterat: 24 maj 2019

2018-10-04

Plats: Ödevata Fiskekamp


Under denna workshop söker vi utveckla en tydlig bild av vilka målgrupper och produkter/teman som ska fokuseras. Vidare analyserar vi på vilket sätt destinationen

kan samverka med destinationer eller företag utanför den egna destinationen.
Målgrupper: Här gäller det att analysera vilka målgrupper som brukar komma till Glasriket men även vilka som borde kunna komma hit. Samtidigt gäller det att förstå vilka de verkliga reseanledningarna är och säkerställa att vi kan leverera upplevelser till dessa personer under samtliga säsonger på


“Syftet är att komma fram till en insikt och förståelse av det geografiska verksamhetsområdet och förstå hur vi kan samverka. Vi behöver samtidigt förstå destinationens karaktäristika och hur infrastrukturen fungerar“

Exempel: Vilka är våra viktigaste geografiska verksamhetsområden i nuläget och hur ser potentialen ut i framtiden. Vad är destinationens karaktäristika (säsong, tema, målgrupp, facts & figures). Hur ser infrastruktur/kommunikationer inkl. kommunens/länets översiktsplan ut? Hur drar vi nytta av den och hur kan vi påverka kommuner och länen?


Minnesanteckningar från workshopen

För utförligare beskrivningar - se i Basecamp

Dagen började med lite funderingar som flera deltagare hade t.ex.


Idéer och funderingar kring boenden:

Det finns men borde finnas mer av unika boenden i Glasriket.

Boenden kan även kopplas till säsonger, natur, konst/glas/design.


Idéer och funderingar kring måltider:

Koppla måltider till andra teman. Exempel: Matlagningskurs i samarbete med design, unika boenden etc.


Idéer och funderingar kring måltider:

Vi har massor med evenemang! Det kan vi koppla ihop med glas!


Hur ser vi på oss själva och hur ser omvärlden på oss?

Vi är hemmablinda. Vi är unika men vad är vi stolta över? Är omvärlden imponerade eller inte av glasblåsning? Vad är vi stolta över egentligen? Produkten som säljs eller själva glasblåsningen?


Antal hashtags: strax över 4000

Glaset måste synas mer. Ex i Ödevata - glasfiskar borde finnas och synas.


När är vi i glasriket? Det vet vi inte ens själva.

Vi har stora utmaningar i marknadsföring - utmaningar i att bekräfta/erkänna oss själva som glasriket och våga ropa ut det!


Att hitta vår identitet är vad det här projektet går ut på! Det är vi som äger svaret på frågan vilka vi är, vilka vi vill vara!


Sökningar inför resa (enligt Destination Småland)

Vanligaste sökningar i samband med resa:

1. hur tar man sig hit? 2. Hur kan man bo? 3. hur är boendet?

"Var syns Glasriket"? (frågar Kosta). Bara vid vägarna. "Vi har nyss börjat använda det (kosta)"


Generellt "instagrammar" man inte mycket mat i länet. "Vi har inte mkt fine dining".


Marknadssegmentering - övergripande

Målgrupperna ser annorlunda ut idag. Intressen sträcker sig över generationer.

Vikten av att sälja upplevelse som produkt.


Vad är Teman? Produkter som är prissatta och paketerade i en bestämd miljö. Ex. outdoor, vandring med picknick. Det tar sitt ursprung i

1. Enskilda produkter

2. som blir en produktgrupp (vandring, paddling, cykling),

3. som slutar i temat Outdoor.


Teman och marknader

Tyska besökare har med sig allt när de kommer (mat etc) men är det inte en skröna?.

Holländarna är glada och extra glada i outdoor.

Danskarna glada i allt men kommer inte hit för kultur och evenemang.

Norrmän - är "högspenderare" med stor potential.

Polacker - De har pengar! Många till Karlskrona. Ta dessa!


Marknadspotentialen : 1 Tyskland, 2 Holland, 3 Danmark


Teman och säsonger

Kultur och evenemang. "allt har jättepotential". det finns bara möjligheter."

"Vi måste ha någon som säljer Glasriket, Småland och Sverige året runt".
Comments


bottom of page