top of page

Workshop - Situationsanalys

Uppdaterat: 24 maj 2019

2018-11-13

Plats: Kosta Boda Art Hotel


På denna workshop går vi ytterligare igenom destinationens tillgångar och egenskaper men vi lägger till hur vi ska kunna tjäna mer pengar på de tillgångar vi har. Vi går även igenom vad som fattas och analyserar också på vilket sätt vi kan bli bättre eller skapa mer intäkter
Workshopen syftar till att utveckla en gemensam syn på vad som måste tas fram för att öka destinationens attraktivitet uttryckt i termer av vilka tillgångar/egenskaper och företag samt attraktioner som kan bäst kan förbättra destinationens hållbara omsättning. Vidare beskrivs hur arbetet inkl. resurser och kompetenser kan organiseras för att underlätta ökningen av destinationens omsättning.


“Vi söker en bedömning och sammanställning på de egenskaper, tillgångar, företag och attraktioner som skapar mest intäkter.

Samtidigt är det viktigt att redan nu börja fundera på hur resurser ska organiseras som kan skapa mest omsättning.”


Vad hände under workshopen?


Samverkan

Deltagare önskar ömsesidigt överenskommelse mellan kommun och företagens erbjudande för dynamik och störst resultat i samverkan.


Tillgångar och egenskaper

"New York känslan" - Vad är vår Glasrikets motsvarande känsla?

 1. NY är puls, stämning, utbudet, m.m.

 2. Glasriket är harmonin, lugn, ro

Sannolikt är det historien vi ska bygga på!

 1. Vi behöver väcka nyfikenheten!

 2. Man kommer hit för att återhämta sig. Man kommer hit för att "finna sig själv".

 3. Att sätta en känsla i kroppen!

Man måste märka att man är i Glasriket men hur?

 1. Genom att bygga identitet. "Hur kan man veta vart man ska, om man inte vet vart man är?"

 2. Använda de som har hjärtat här (Lokalborna, Historierna)

 3. Vad är det bästa med en smålänning? - Räv bakom örat, pålitlig, ekonomisk. driv/entreprenör. lugn. eftertänksam. klurig.

 4. Lyfta fram kreativiteten

 5. Värdskapet - att erbjuda/ge något nytt. "man får det mer personligt och närmare här än mot Stockholm". VI ÄR INTE STOCKHOLM.

Tillgångar: utomhus Spa --> skogsbad.


Säsonger och tillgångar

 1. Vad är reseanledningar på hösten? (Gruppen jobbade mest med hösten eftersom sommaren är relativt given)

 2. Natur, svamp, fiske. Spa, färgerna på löven, huden glöder när man badar.

 3. Detta kan bli ART DISTRICT i Norden! Hela Året! - bygger på kulturhistorien.

 4. Powermeats (bilracing). Striping av bilar.

 5. Konsten i allt.

 6. Emmaboda granitslöjd. Använd VÅRA lokala aktörer mer!

 7. Evenemangen kopplas till säsongerna.

 8. Paketering måste ske på flera nivåer. Styr företag - styr evenemang - styr marknadsföring och skapa känslan.

Slutsats av kännetecknande av säsong:

 • Vandring är återkommande. Hur många leder finns? "Är svårinventerat! "Dåligt skyltade".

 • Finns potential att bli bästa vandringsdestination? - "JA!".

 • Är det samma för cykel? - "JA!"

 • Vandringen är särskild i Småland. Faunan är unik.

 • Vad är förutsättningar för fiske? -" Kartan är ju princip helt blå". Fisket är mer än fisk. Kräftor! Många européer önskar komma hit för isfiske. - Vad som krävs är samband med fiskeföreningen. Hur ska vi gå vidare med fisket för här finns det potential. Ta kontakt med fisket. Länsföreningen har koll på detta. Rätt kontaktnät mellan entreprenörer/intressenter. Kommunikation mot besökare (app/kartor/QR-kod/turistinfo).

Vi är inte tillräckligt intressante för att bli ett paddlingsmecka men det kan vara ett bra komplement!


Vad är motorpotentialen? Det finns kultur kring motor - Powermeet/raggarkvällar/sportbilar/

Flygbanan - fart i Glasriket!


Vilka teman har bäst chans att lyckas?

Separat bild fr workshop i basecamp (nedan ges en sammanfattning)


Sammanfattning:

Design, vandring, cykling,

Har vi någonting här? - "JA!"


Selektering av tillgångar - CYKEL, MAT OCH KULTUR

· Vilka är de viktigaste tillgångarna för området Glasriket?

· Vilka tillgångar finns inom de viktigaste temana?

· Saknas det några tillgångar?

· Vad finns det för potential att använda tillgången för att tjäna pengar?


Först lite öppna frågor och kommentarer:

Man undrar i länet undrar vad vi gör "Ja, snacket går (i viss utsträckning).

Vad kan man göra per säsong? Hur är beläggning/säsong?

"Vi har massor med evenemang! Det borde vi kunna koppla ihop med glas t.ex".

skrällen bland teman:


Det oväntade: Vi borde ha mer unika boenden i Glasriket där boenden är kopplade till säsong, natur samt konst/glas/design.


Koppla ihop teman! Ex koppla måltider med andra teman som t.ex. matlagningskurs i samarbete med design, unika boenden etc.

Σχόλια


bottom of page