top of page

Workshop 13 - Pukeberg

Dagens teman: Produktutveckling, en fortsättning av senaste innovationer.

Introduktion

Dagens workshop blev en förlängning på föregående workshop som fokuserade på innovation och att skapa nya produkter och upplevelser baserad på egenskaper och drivkrafter hos deltagarna.


Arbetet

Dagen inleddes med presentation av dagen där tre stationer utgjorde ett förlopp mot utveckling av idéer och produkter. Innan man startade vid stationerna fick man utifrån sin egen verksamhet studera en matris där konsulterna presenterade resultatet av föregående workshop. Baserat på verksamhetens vilja att utvecklas kopplat till de identifierade teman vi gemensamt utpekat tog man sedan vidare produkter och koncept mot den första stationen.

Station ett innebar att företagaren identifierade vissa grundläggande egenskaper hos produkter. Pris, utmaningar, målgrupp, etc.


Nästa station handlade om marknadsföring och budskap där man tog med sig förutsättningarna från station ett och fokuserade på budskap, marknad och målgrupp. Mellan varje station gavs ett mellanliggande arbete som bidrog till produktens helhet.


Slutligen fick man uppgiften att sammanfatta och formulera uppgiften i ett digitalt format. Detta gjordes i på den tredje stationen, digitalisering.


Slutet av dagen

Samtliga deltagare kunde vid slutet av dagens presentera minst 1 produkt var som samtliga är så kallade ”lågt hängade frukter”, och har därmed bästa möjliga förutsättningar att bidra till verksamheten, och indirekt destinationens attraktivitet.


Deltagarna fick med sig de verktyg som presenterades under för möjlighet att fortsätta arbeta med antingen påbörjad eller helt ny produkt.


Nästa workshop

Är 21/11/2019. Plats meddelas på projektsidan inom kort.

Cykeprodukt?

Comments


bottom of page