top of page

Uppstart fas 3

Vår elfte workshop i ordningen och också den som innebar att vi går in i fas tre av fyra. Vi lämnar fas ett och två bakom oss - dessa har resulterat i Strategisk Plattform för Destination Glasriket. Plattformen i fråga kommer i sin helhet att läggas ut här på hemsidan separat. Nedan följer ett sammandrag av dagen:Dagens teman: Presentation av Strategisk Plattform samt möjligheter till samarbeten.

Hänt sen sist (hur har sommaren varit)?

- Gruppen upplever att sommarsäsongen började något sent men att den sedan varit bra. Några större siffror var inte möjligt att redovisa i stort.

- En satsning som kunde mätas var från Grimsnäs Herrgård, som i år haft fokus på cykelturism med uthyrning av cyklar. De har fått en ökad omsättning på sommaren med 43%. Generellt har det varit längre besök (övernattningar) från gästerna.

- En annan reflektion som gäller marknadsföring är från Rugstorp Lantgård som i år testade att göra annonser över Facebook istället för tidigare annons i lokal tidning. Halva kostnaden mot vad tidningen har och en mångdubbelt bättre spridning och mätning:

”Det enda jag ångrar är att vi inte förlängde annonsen”, säger Örjan på Rugstorp Lantgård.

- Kyrkeby bränneri har haft en väldigt bra säsong och haft väldigt populära snapsprovningar, som varit nytt för i år. I samma verksamhet ingår Emmaboda Golfkrog som också haft en rekordsommar med bättre siffror än på 90-talet.

Strategisk Plattform

Under sommaren har konsulterna haft ett digert skrivarbete där en sammanställning av alla tankar och viljor från det föregående året resulterat i en strategisk plattform. Plattformen har som mål att ta tillvara på vad processgruppen kommit fram till och väva in destinationens egenskaper till en handlingsplan bestående av fyra strategier. Dessa strategier är:

1. Tematisk inriktning (med följande teman)

  • a. Natur - Aktiva naturupplevelser - ”Outdoor” främst inom vandring, cykling och fiske

  • b. Kultur - Världsunika kulturupplevelser främst inom industrihistoria

  • c. Mat & dryck - Från fine dining till måltider i naturen och allt däremellan

  • d. Design - Världsunik design inom främst glas

2. Samordning av marknadsföring

3. Samverkan mellan företag och offentlig sektor

4. Produktägare

Arbetspass - Samarbetspartners

Första delen av dagens arbetspass syftade till att hitta samarbeten i näringen. Genom en presenterad matris med samtliga deltagande företag uppmanades deltagarna, som satt i grupper om 2-2 eller 3-3 att se hur man som enskild verksamhet kan bidra till att ta fram:

  • a) En cykelprodukt

  • b) En vandringsprodukt

  • c) En samarbetad produkt

Delmoment i uppgiften var att tänka på var man äter? Vad man ser? Och vad man besöker? Detta bottnade i vad vi presenterade tidigare i samband med den Strategiska Plattformen.

Efter en timmes arbete genomfördes en kortfattad presentation från respektive grupp där sedan coacher och konsulter kom med återkoppling. Detta gick in i del två av arbetspasset där marknadsföring och distribution var fokus tillsammans med att utveckla produkten utifrån erhållen feedback.

Output arbetspass

Här följer ett axplock på några av de presenterade produkterna.

Vidingevandring

Vidingegård och Naturguiderna presenterar tillsammans en natur- och kulturhistorisk vandring som på ett naturligt sätt knyter ihop historia och miljö i anslutning till Vidingegård. Vandring tar ca 2h och innehåller en lättare vandring längst alterån där det vid slutet av vandring bjuds på mat vid grillstation. Produkten kan utvecklas till halvdag och naturliga tillägg som övernattning, transfer, sport/fiske/aktivitet är enkelt att koppla på mot kund.

Cykelprodukt

Glass Factory och Målerås skapar tillsammans ett cykelerbjudande där man på resan hämtar fika genom Susannas Station. Leverantörer till paketet är tänkt att vara samtliga matproducerande aktörer i Glasriket, och där det behöver kompletteras ska det i största möjlig utsträckning vara lokala råvaror. Cykelturen tar dig från Målerås till Glass factory och erbjuder sedan övernattning vid moshults vandrarhem.

1700-talsresa

Kyrkeby bränner och Lessebo papper vill lyfta sin naturligt historiska koppling och erbjuda en känsla av 1700-talet till gäster där man utgår ifrån tågstation i Lessebo för att sedan lära sig mer om papprets historia med trycktekniker etc. Sedan fortsätter resan till Kyrkeby bränneri där den ädla konsten av att framställa brännvin presenteras. Övernattning kan erbjudas vid Emmaboda Golfkrog eller någon av de närliggande vandrarhemmen.

Berättarafton

Idéen baseras på det lokala arvet och historierna som finns i Glasriket. Principen är att det regelbundet ska erbjudas berättarkvällar där en särskilt inbjuden talare (eller flera) berättar utifrån ett visst tema om Glasriket och dess befolkning. Kvällen bör ha ett övergripande tema och erbjuda försäljning av lokala produkter och/eller medlemskap för att stöda den stolta berättartraditionen.

Idéer under dagen

  • - Förutom ovan nämna exempel på produkter kom det fram flera idéer som vi tar med oss in i framtida workshops. Bl.a Designvandring med glamping, Hantverkspaket, Biltur i Visselfjärda, Cykeltur i Skruf, Guidade turer i Vilhelm Mobergs Spår, Vandring i Helges tecken, Cykelpaket – Strandad i Glasriket.

  • - Under dagen presenteras även Chatrine från Destination Småland det senaste från Visit Sweden där fenomen är en av flera marknadsföringskoncept som Glasriket har tillgång till. I det här fallet älvdans.

  • - Nästa gång är vi i Visselfjärda för en Innovationsworkshop!


Comentarios


bottom of page