top of page

Strategier och utvecklingsprocessen

Uppdaterat: 9 aug. 2018

Hela arbetsprocessen utgår från den s.k. 4i processen™. Den innehåller fyra olika faser Insikt, Inriktning, Innovation och Implementering.


Den första fasen av fyra i utvecklingsprocessen kallar vi för för Insikt. Den lägger grunden för hur vi arbetar vidare genom att fasen analyserar destinationens nuläge och potential.


Först därefter, i fasen Inriktning, kan vi peka ut den strategiska riktningen, med vad och hur destination kommer att arbeta. Där går vi bl.a. igenom mål och strategier. I slutet av Insikts-fasen tar vi fram en Strategisk plattform som utgör grunden för det fortsatta arbetet.


"Strategierna kommer att redogöras mer i detalj efter respektive fas: T.ex. kommer ett dokument att tas efter den andra fasen Inriktning. Dokumentet är en Strategisk Platt-form som beskriver vad vi tillsammans kommit fram till och anger inriktningen framåt.

Under den tredje fasen Innovation utvecklar vi nya, idéer, koncept som sedan ska bli nya exportmogna produkter. I slutet av denna fas arbetar vi fram en "Affärs- och utvecklingsplan" för desetinationen.


Slutligen under den fjärde och sista fasen - Implementering, formar vi hur destinationen ska arbeta vad gäller roller, gränssnitt till kommunerna och de båda regionerna samt övriga myndigheter. Vi definierar också vilka kompetenser som behövs för att driva destinationen vidare.


Nedan beskrivs 4i™ processen mer ingående.


 


Comments


bottom of page