top of page

Stormöte - Lessebo Handpappersbruk

2019-11-21

Var är vi i processen?

Sedan vårt senaste stormöte har vi avancerat vidare i den tredje av fyra faser där produktutvecklingen är i ett intensivt skede. Från tidigare har sett till våra styrkor, resurser, egenskaper och prioriterade marknader arbetar vi nu intensivt med att skapa produkter - befintliga och nya - som passar in i de teman som vi presenterat i samband med den strategiska plattformen. Teman är:

  • Design

  • Mat

  • Kultur

  • Natur

Processdeltagarna formar sina produkter enskild och/eller gemensamt där olika kriterier vävs in för att finna en gemensam kvalité och nivå som kan appliceras mot en viss målgrupp.


Under stormötet presenterades några av dessa idéer där även några deltagare själva fick presentera. En av dessa var Sune Marksman från Grimsnäs Herrgård som inför nästa år fokuserar på ett koncept kopplat till glaset och naturen. Vi hoppar att inom kort få presentera projektet närmare.


Vid mötet deltog även Erik Hjärtfors som driver ett projekt kopplat till att få markägare att engagera sig mer i besöksnäringen. Erik har intressanta och relevanta koncept kopplat till unika boenden som på ett naturligt sätt kan vävas in i processen.

 

För frågor kring processen är ni välkomna att kontakta oss genom kontakt på hemsidan
Comentarios


bottom of page