top of page

Röster från workshop med kommunerna i Emmaboda

Uppdaterat: 15 maj 2019

Intervju med Sten-Olof Johansson, Emmaboda, Christina Davidson, Nybro och Conny Axelsson, Lessebo.

Sten-Olof Johansson, vice ordförande i kommunstyrelsen i Emmaboda

Vad var dina förväntningar kopplat till idag?

- Det är viktigt att bygga en stark destination för besöksnäring. Detta genom samarbete, skapa samtal inom destinationen och släppa prestige.

Och vad är dina förhoppningar på dagen:

Få idéer om hur vi kan utveckla destinationen. Bidra till att inspirera näringslivet, både små och stora besöksnäringsföretag.


Hur ska ni som deltar här i dag kunna bidra till en bättre destination?

- Förhoppningsvis kan vi få mer insikt och ökad förståelse för de som deltar i processen. Vad är det näringen ska göra? Och vad ska offentligheten göra?

Vi behöver även har förväntan på varandra (deltagande kommuner). Samtalen under dagen skapar stor förståelse för varandra!

 

Christina Davidson, ordförande kommunstyrelsen i Nybro kommun

Vad var dina tankar inför dagen?

- Jag har varit med från början och initierat samarbetet och processen, så min förväntan på dagen är att få en avstämning och höra hur näringen deltar i processen.


Vad har du haft för tankar under dagen?

- Bra diskussioner med de andra kommunerna! Vi får fundera tillsammans på vad är det offentligas uppdrag är ifråga om besöksnäringsutveckling. En sådan här dag hjälper oss att skapa samsyn, då vi har representanter från flera olika kommuner.


Vad är dina förhoppningar på själva processen?

- Att bli en stark destination och att vi har starkt samarbete med mellan näringsliv och kommun, men även mellan kommuner. Samverkan! Och att vi är en plats med mer än bara glasbruken, med många olika besöksmål.

Vad är kommunens ambition och förhoppningar?

- Att vara överens om vad näring och kommun ska göra. Hur ska kommunen vara bidragande faktor och stöd åt näringen? Alla som är intresserade av att bidra till besöksnäringen ska veta vad som behövs göras!


Hade du velat delta igen? Och i så fall vad skulle vara med då?

-Gärna! Då tillsammans med näringen och se vad de har svarat på motsvarande frågor för att därifrån kunna sy ihop agenda och ambitioner.

 

Conny Axelsson, Samhällsbyggnadschef i Lessebo kommun

Vad är dina förväntningar på dagen?

- Att vi diskuterar viktiga områden för samarbeten och samverkan. Hur kommunen ska serva besöksnäringen är ett sånt område som jag ser fram emot.

Hur har dina tankar varit under själva dagen?

- Vi har haft väldigt bra dialog och diskuterat flera områden för både kommun och näring.


Vad ser du att dagens workshop betyder? - Samverkan mellan kommunerna är viktig. Vi hade en bra dialog idag, men vi behöver utveckla den ännu mer.Vad är dina förhoppningar på själva processen?

- Att den ska kunna utveckla våra kommuner och på sikt locka fler besökare och skapa fler arbeten på destinationen.


Vad ser du kan vara kommunens bidrag till processen?

- Vi kan delta med personal som har dialog. Kommunen ligger mitt i regionen med bra kommunikationer. Infrastrukturen här kan vara nav i och med en central placering i Glasriket.

- Även att vi kan bli bättre gällande skyltning och vägar. Till exempel genom kontakt med Trafikverket.


Är du intresserad av att vara med på ett nytt tillfälle i höst?

- Absolut. Ta med näringslivet i så fall! Kanske även bjuda in Trafikverket och representanter från Karlskrona, Kalmar och Växjö. Skapa diskussioner hur vi får med Glasriket i deras erbjudande?

Comentarios


bottom of page