top of page

Workshop - Mot visionen

Uppdaterat: 24 maj 2019

2019-02-06

Plats: Café Hos oss - Pukeberg


Workshopen syftar till att börja resan mot vision. Vi startar med att göra fiktiva "drömresor" som vår gäster från olika länder och som representerar olika målgrupper kan tänkas vilja göra.


Därefter packar vi väska - med det som vi ska ha med oss i framtiden samtidigt som vi kastar allt i papperskorten som vi inte vi ha med framtiden.


Tanken är att successivt utveckla destinationens attraktivitet genom exportmogna erbjudanden och som är så attraktiva att gästerna stannar åtminstone 3-4 nätter. t

“Hur ser drömresan till Glariket ut? Vi prövar att beskriva flera olika reseskildringar i utvecklingen av visionen för Glasriket!

Anteckningar från workshopen - Vision

Övning - Reseskildringarna

I workshopen genomfördes fem fiktiva reseskildringar


Resorna sker under år 2021

1. Ett par amerikaner med intresse för konst och design

2. Tyskt pensionärspar med intresse för historia, natur och kultur.

3. Svensk pensionärsgrupp från Karlstad. Med fokus på gemenskap under resan.

4. Skotskt 3-barsfamilj med intresse för djur, natur, mat och hållbarhet.

5. Holländsk familj på 4 med vuxna barn. Intresse för äventyr i skog och mark.


Alla presenterade resor är fullt genomförbara som paket. Antingen som helhetslösningar eller som delar. Diskussionen efteråt handlar om att man måste kunna erbjuda utrymme för nöjen på plats för besökaren. Nöje kan också handla om att inte göra någonting – att ha semester, njuta och ta det lugnt. Vi är ju en naturnära destination där det är enkelt att var just naturlig.


Samtliga reseskildringar skedde på sommaren. Men aktiviteterna som erbjöds var inte bundna till sommar och värme. Tänkvärt! Vår attityd till säsonger måste öppnas om vi ska kunna vara en destination året runt.


Samtliga resor hade guider med sig någonstans. Det är något unikt för Glasriket att vi har en så pass engagerad guideförening. Därför ska vi engagera och uppmuntra våra guider. Det gör oss också unika!


Ett återkommande tema i resorna var design som vi lyft som ett övergripande tema. Resorna handlade antingen om att man var aktiv i designskapandet, att man läste om designhistorien eller att man betraktade design. Man upplevde design som en gemensam profil när man vistades i Glasriket.


Övriga reflektioner från övningen

Tänkvärt uppgift! Man fick fundera ett extra varv. Finns mycket att göra och erbjuda. Hinner man med allt? Man kanske ska spara saker för gästen att komma tillbaka för?


Man måste kunna boka när man väl är på plats!

”Vi behöver hjälp med att få ihop paket och sälja”.


Respektive reseskildring kommer finnas att läsa på Basecamp.


Dagen fortsatte in på visionsövningar


1. Vi måste veta vårt nuläge

2. Formulera vision

3. Skapa en målbild som leder mot visionen


Den långsiktiga utmaningen är att hitta visionens kärna.

Idag fokuserade vi på delen som rör sig affären. Vilka erbjudande som skapar vår vision? Vad vi kom fram till redovisas under övning 2 nedan.


Övning - Vad behöver ”affären” täcka in för att skapa drivkraft hos företagarna och som även skapar intresse för att resa hit?


Nedan beskrivs några statements som destinationen behöver bära med sig i framtiden

  • Vi ska ge en personlig och unik upplevelse som gör besökare stannar och gärna kommer tillbaka”

  • Upplev Glasriket i Småland. Skogen – sjöarna – vildmarken

  • Vi erbjuder människor aktiva upplevelser i en unik kombination av historia, kultur och natur i glasets skönhet.

  • Att överträffa besökarens förvätningar.

  • Att erbjuda en lärorik upplevelse i en unik del av världen som passar på gamla som unga – 12 månader om året!

  • Ett arbetssätt att aktörer samverkar i nätverk där samtliga aktörer marknadsför nätverkets utbud med ekonomiska incitament för detagande parter. – Tystnaden - naturen – närheten.

  • Smakerna – ljuset – känslan.

  • Hållbarhet i hantverk, traditioner och arbetssätt.

Vad är det vi säger? Kanske att vi vill:


”Vara den mest åtråvärda och framgångsrika naturnära destinationen i Norra Europa”


eller


”The art of beeing the most desired and successful wilderness i Europe


Formuleringarna ovan är ett första utkast från övningen och ska bearbetas.


Övningen - Värderingar i resväskan och soptunnan.


Vilka värderingar behöver vi göra oss av med, vilka ska vi spara och vilka värderingar behöver adderas i syfte att stimulera företagare att främja arbetet mot destinationens vision?


Och vilka värderingar åker i soptunnan2 Comments


Kerstin Fröberg
Kerstin Fröberg
Apr 23, 2019

det verkar så, jag kunde tom läsa den nån minut senare...

Like

Kerstin Fröberg
Kerstin Fröberg
Apr 23, 2019

test: går det att skriva kommentarer nu?

Like
bottom of page