top of page

Innovationsworkshop

Workshop 12 - 2019.10.11


Workshopen rivstartade med uppgiften att skapa personas. Utifrån identifierade personligheter skulle grupperna formulera egenskaper och önskemål hos de olika målgrupperna. Utifrån sina personas bestämde vi behov följt av hur vi ska tillmötesgå behoven.


För att möta behoven skapa skrev grupperna ned lösningar på behoven och den ”tokigaste” idén skulle man sedan presentera för gruppen. Detta för att stimulera kreativiteten och låta oss gå utanför vår comfort zone och skapa nya, framtida produkter.


Under eftermiddagen grupperade grupperna sina idéer och man fick sedan markera sina favoriter. De idéer som var ”smartast” och de som var mest ”spännande”.

Som en sista del av arbetspassen fick gruppen sedan samla sina bästa idéer och skapa en pitch poster, alltså skriva ned och grafiskt presentera sitt koncept.

Avslutningsvis presenterades 2 idéer/grupp genom Pitch Postern. Flera smarta idéer kom fram som vi kommer arbeta vidare på i kommande workshops.


GAS2020

Glass Art Society


Dagen började med en presentation av GAS2020, från projektledare Helena Collin, som dagen till ära hade besökt av VD:n för GAS. Helena understryker vikten av boenden! Det är i nuläget ett antal hotellrum reserverade i Växjö men boenden i Glasriket är väldigt viktigt för ett framgångsrikt event. Ambitionen med GAS2020 är att kunna visa upp hela Småland och det är glaset som är dragaren.


Lågt räknat förväntar man sig 2500 besökare. Helena presenterade några personas som vi kan förvänta oss. Mer om dessa finns att läsa i den separata presentationen på Basecamp.


Utmaningar med GAS

- Geografin. Det är stora områden att röra sig över.

- Transporter. Om det kommer 1800 personer vill vi inte ha 1800 bilar. Bussar kommer arrangeras med.


Frågor till oss i processgruppen

- Hur vänder vi utmaningarna till våra fördelar?


Nästa workshop blir på Café Hos Oss i Pukerberg, 2019-10-21

Comments


bottom of page