top of page

Glasriket - förstudien i sammanfattning

Uppdaterat: 25 juni 2018


Under hösten 2015 genomfördes en förstudie för Glasriket som besöksdestination. Uppdragsgivare var Glasriket AB. Rapporten redovisades i sin helhet under januari 2016.


Mycket har hänt sedan dess men merparten av de förutsättningar och möjligheter som då beskrevs råder fortfarande. Vi har valt att ge en sammanfattning på förstudien nedan.


Sammanfattning av förstudie 2015 för Glasriket


Glasrikets möjligheter att utvecklas till en framstående exportmogen destination är större än vad som är vanligt. Glasriket har många fördelar men måste säkerställa att aktiviteter sätts igång som möjliggör utvecklingen. De huvudsakliga möjligheterna är:


80 miljoner ”Globala resenärer” vill resa till Sverige (varav ca: 30 miljoner vill resa hit inom 1-2 år) - Källa Visit Sweden

Av dessa vill

• 33 miljoner “Globala resenärer“ med Sverigeintresse uppleva arkitekturen/design.

• 19 miljoner shoppa svensk inredningsdesign(möbler, glas och textilier) och/eller mode från svenska designers (kläder, skor, accessoarer).

• 11 miljoner shoppa svensk inredningsdesign(möbler, glas och textilier)


Varumärket ”Kingdom of Crystal” och ”Das Glasreich” och ”Glasriket”

Känt varumärke ”Glasriket” är inte känt bara i Sverige utan även internationellt.

Dra nytta av Kostas drivkraft

”Destination Kosta” och den destinationsutveckling som drivs därifrån ska ses som positiv och är värdeskapande för hela Glasriket.


Näringsidkare som vill och känner engagemang

Glasriket ska ta till vara på det engagemang som stora delar av besöksnäringsföretagen visat under förstudien.


Glasriket har en unik storytelling och industrihistoria

Glasriket har en stark industrihistoria i Sverige vilket har en allt större efterfrågan på flera målgrupper. Traktens unicitet kan lyftas fram och beskrivas väsentligt mer än idag.


Unik dragare som är öppen året om

Till skillnad från i princip alla destinationer, förutom städer, är reseanledningen tillgänglig året om vilket är en stor fördel


Kronobergs län ser Åsnen och Glasriket som två prioriterade destinationer att marknadsföra

Om Glasriket är framgångsrikt i sin utveckling bör man kalkylera med draghjälp från länsturist-organisationen i Kronoberg vad gäller marknadsföring på de utländska marknaderna. Glasriket arbetar också sedan tidigare på ett framgångsrikt sätt med regionförbundet Kalmar län på den utländska marknaden.


Ovanstående sammanfattning kan utgöra en grund för destinationsutvecklingsprocessen

Comments


bottom of page